Landelijke niet merkgebonden caravanclub voor 50 plussers!

© cc De Trekhaak 2013 by RG
Home Informatie Reiswijzer Kalender Foto's Verslagen Contact Links
Hoe ontstaan van nieuwe reizen Het ontstaan van nieuwe reizen gaat (globaal) als volgt in zijn werk. Omdat wij geen professionele (beroeps)organisatie zijn, maar een vereniging van aan elkaar hulpbiedende personen onderweg op reis, worden de reizen niet door het bestuur maar door de leden georganiseerd. Iedereen kan spontaan (alleen of gezamenlijk met iemand anders) een reis organiseren. Meestal is dit een vakantiereis waar men privé heen zou willen gaan. Organiseren is nu alleen met dat verschil dat er meer mensen meegaan. Bij de buitenlandreizen meestal zo rond de 6 caravans van steeds wisselende samenstelling. Dit is goed overzichtelijk en beheersbaar waarbij geen subgroepen worden gevormd. Indien er geen of te weinig reizen spontaan aangemeld en georganiseerd worden, dan zal het bestuur verzoeken / proberen om de leden hiervoor te activeren. Geplande reizen worden tijdens een van de vergaderingen gepresenteerd. Op iedere volgende vergadering natuurlijk met meer gegevens. Zodanig dat het idee steeds meer vorm krijgt en uiteindelijke een concrete reis wordt. Vervolge kunnen  leden zich opgeven om met een door hun gekozen reis mee te gaan. Aansluitend aan de vergaderingen kunnen de mede reizigers onderling van gedachten wisselen. Hier kunnen de wensen en ideeën  van de medereizigers over allerlei relevante zaken besproken worden. Zo ontstaat voor de organisator een raamwerk waarin iedereen zich kan vinden. Natuurlijk kan het zijn dat de organisator al een complete reis gemaakt heeft. Maar alles is natuurlijk gezamenlijk bespreekbaar.   Kosten: De organisator betaald in principe (ook vooraf) niets. Iedereen betaald zijn eigen gemaakte kosten, zoals daar bijvoorbeeld zijn: - camping - benzine / tolgelden - excursies - entree gelden - eten en drank - etc.   De kosten en inspanningen gemaakt ter voorbereiding en organisatie door de organisator worden vergoed door de deelnemers van de betreffende reis. Deze kosten kunnen zoal bestaan uit: telefoneren, postzegels, kopieën, internet, etc. Dit bedrag is meestal rond de 10€ per equipe. Voor meer informatie hierover: zie de tab: Reiswijzer. Hierin worden alle werkzaamheden en aandachtspunten voor de organisator beschreven. Dus kijk regelmatig naar de tab: Kalender, juiste jaartal.
De voorbereidingen zijn in volle gang.
Wie zijn wij Wat doen wij Hoe ontstaan nieuwe reizen Lid worden - Brochure